MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu “Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020”. Jednou z aktivit projektu je aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě.

MAS Slavkovské bojiště v březnu oslovila členy a starosty v území s nabídkou výsadeb. Zájem byl obrovský, především ze strany starostů obcí a aktivních
členů z řad NNO. Ještě koncem března jsme zakoupili 80 jabloní od pana Bočka, odborníka na staré ovocné odrůdy, které byly vysázeny na šesti místech území MAS Slavkovské bojiště (Křižanovice, Pozořice, Hrušky, Kobylnice, Viničné Šumice, Zbýšov). Koncem října bylo vysázeno dalších 196 stromů – hrušní, jabloní, třešní v Hodějicích, Telnici, Rašovicích, Bošovicích, Vážanech nad Litavou, Otnicích, Velešovicích, Pozořicích a Kobylnicích. Sázeli všichni, kdo měli ruce a zájem – občané obcí, děti, členové spolků (myslivci, hasiči, zahrádkáři). Ke každé výsadbě MAS vytvořila informační tabulku s logem a názvem projektu. Ze všech výsadeb byly pořízeny fotografie a s krátkým textem byly uveřejněny na našich stránkách i na stránkách projektu.

Celkem bylo na území MAS Slavkovské bojiště vysazeno 276 stromů. Projekt sklidil velký zájem a nadšení, a proto doufáme v jeho pokračování. Kolega Vítek Hrdoušek již podal další žádost do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A-SK Rakousko-Česká republika-Slovensko.

Viz. fotogalerie.

Více o projektu na stránkách: http://milionstromu.cz

Milion stromů pro Jihomoravský kraj