MAS Slavkovské bojiště provádí animace školských zařízení především formou metodické pomoci a konzultační činnosti mateřským a základním školám. Pomoc je určena školám, které chtějí žádat o finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Veškeré podpůrné činnosti MAS Slavkovské bojiště školám ve svém území poskytuje zdarma.

Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu
Realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2023

Výzva OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ

Číslo a název výzvy: 2_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
 Výzva již byla uzavřena.
V této výzvě spolupracovala MAS Slavkovské bojiště celkem se 17 školskými zařízeními a uspořádala 3 školení.