Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Program péče o krajinu 2022 – zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2022-2026 výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků

Výzva MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Více informací: https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/ MAS Slavkovské bojiště připravuje od 1. 4. 2022 vyhlášení 9. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova tentokrát pro obce, svazky obcí, školská zařízení, neziskové a církevní organizace. Příjem žádostí bude probíhat od 4.4. do 30.6. 2022