4. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost pro pěší

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 5.1. Zvýšení bezpečnosti v rámci infrastruktury pro pěší ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 6 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000

3. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Sociální služby

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program PODPOROVANÉ AKTIVITY Infrastruktura sociálních služeb OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 2.1 Rozvoj sociálních služeb ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 2 739 215 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT

1. Výzva Technologie pro MAS – OP TAK

OPERAČNÍ PROGRAM Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost PODPOROVANÉ AKTIVITY a) Robotizace, automatizace, digitalizaceb) Web, cloudc) Komunikační a identifikační Infrastruktura OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 4.1. Posílení zaměstnanosti, podnikání a rozvoje inovací v lokálním prostředí ALOKACE VÝZVY MAS (CZV) 10 460 000 Kč