Výzva MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Více informací: https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/ MAS Slavkovské bojiště připravuje od 1. 4. 2022 vyhlášení 9. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova tentokrát pro obce, svazky obcí, školská zařízení, neziskové a církevní organizace. Příjem žádostí bude probíhat od 4.4. do 30.6. 2022

20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III.

20. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Zájmové vzdělávání III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ALOKACE 5 979 808,14 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE