Operační program Operační program Zaměstnanost
Opatření SCLLD OPZ 5 Podpora sociálního podnikání
Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ, Obchodní korporace.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 5.10. 2018 od 8:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí o podporu 28.2. 2019 ve 12:00 hodin
Alokace výzvy 1 000 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč
Výše dotace 85 %
Zaměření výzvy Cílem opatření je začlenění sociálně vyloučených osob či osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti a na trh práce.

Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.  Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvyšování veřejného prospěchu. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Bude podporováno:

  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin
  • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílových skupin, vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
  • Marketing sociálního podniku
  • Provozování sociálního podnikání
Dokumenty Výzvy Text výzvy_soc. podnikání

P1 Popis podporovanych aktivit

Příloha č.2_Hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 3_Etický kodex

Příloha č. 4_ Stanovy-mas-sb

Příloha č. 5 Podnikatelský plán

Příloha č. 6 Sada indikátorů ISP

Příloha č. 7 Sada indikátorů ESP

Příloha č. 8 Finanční plán

Příloha č. 9_ Jednací řád kontrolní komise

Příloha č. 9_Jednací řád rady spolku

Příloha č. 9_Jednací řád výběrové komise

 

Další dokumenty OPZ

 

 

Podklady ze školení

 

Prezenční listiny a zápisy z fáze hodnocení, výběru a schvalování projektů

Hodnocení projektů ve fázi věcného hodnocení

Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zde

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny zařízení a vybavení

 

Pozvánka na školení pro žadatele – Výzva č. 5 OPZ – Sociální podnikání

 

 

 

 

 

 

 

Výzva č. 5 z OPZ Podpora sociálního podnikání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *