MAS Slavkovské bojiště má k 8.11. 2017 schválenou strategii rozvoje svého území na období do konce roku 2023. Částka, která bude přerozděla do území na projekty konkrétních žádatelů je cca 117 mil. Kč. Nejvíce finančních prostředků je vázáno na Integrovaný regionální operační program (80 mil. Kč) na rozvoj místní infrastruktrury (místní komunikace, školy, školky, sociální služby), dále z jsou to prostředky z Programu rozvoje venkova ve výši 25 mil. Kč na podporu zemědělců, podnikatelů nebo na realizaci plánů společných zařízení. MAS Slavkovské bojiště přerozdělí i 12 mil. Kč z  Operačního programu Zaměstnanost na rozvoj sociálních služeb, podporu vzniku dětských skupin, příměstských táborů nebo školních klubů.

První výzvy jsou plánovány z Operačního programu Zaměstnanost právě provoz dětských skupin, příměstských táborů a školních klubů a dále z Programuj rozvoje venkova. Plánované termíny vyhlášení obou výzev jsou prosinec 2017. Více informací o připravovaných výzvách jsou zde.

Aktuální schválené znění dokumentu „Strategii“ včetně finančního a indikátorového plánu jsou zde.

Schválena Strategie CLLD MAS Slavkovské bojiště

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *