Registrační číslo strategie: CLLD_17_03_001 Harmonogram výzev pro IROP – CLLD
Název MAS: MAS Slavkovské bojiště, z.s. PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
Kraj: Jihomoravský SC 4.1 (kolové výzvy MAS)
Číslo a název výzvy
ŘO IROP
Název výzvy MAS, popř. číslo MAS Alokace výzvy
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok zahájení  příjmu žádostí o podporu Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu Celková alokace (CZK) Průměrná velikost projektu
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy 07/2018 07/2018 12/2018 12 000 000 CZK 6 000 000 CZK
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy 07/2018 07/2018 12/2018 15 000 000 CZK 4 000 000 CZK
53. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost v obcích 07/2018 07/2018 12/2018 13 732 180 CZK 1 950 000 CZK
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Zájmové vzdělávání 09/2018 09/2018 12/2018 4 500 000 CZK 4 500 000 CZK
62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb 09/2018 09/2018 01/2019 3 000 000 CZK 1 000 000 CZK
62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Výstavba sociálních bytů 09/2018 09/2018 01/2019 8 000 000 CZK 2 500 000 CZK
55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Opravy národních kulturních památek a jejich okolí 09/2018 09/2018 01/2019 5 000 000 CZK 2 500 000 CZK
Harmonogram výzev MAS Slavkovské bojiště z IROP – aktualizace 5/2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *