Registrační číslo strategie: CLLD_17_03_001 PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
Název MAS: MAS Slavkovské bojiště, z.s. SC 4.1 (kolové výzvy MAS)
Kraj: Jihomoravský
Číslo a název výzvy
ŘO IROP
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita Opatření/Podopatření Isg MAS Alokace výzvy
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok zahájení  příjmu žádostí o podporu Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu Celková alokace (CZK)
55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Opravy národních kulturních památek a jejich okolí Kulturní památky 2.4.1 01/2019 01/2019 06/2019 5 263 160 CZK
62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb Sociální služby 1.2.1/1.2.1a 02/2019 02/2019 06/2019 3 157 890 CZK
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zlepšení infrastruktury pro  cestování veřejnou hromadnou dopravou Terminály a parkovací systémy 4.3.1 02/2019 02/2019 09/2019 1 578 940 CZK
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP –  Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami Cyklostezky 4.4.1 06/2019 06/2019 09/2019 15 789 480 CZK
Harmonogram výzev MAS Slavkovské bojiště z IROP – rok 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *