Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží v rámci neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Dále projektem dojde k propojení činností organizací neformálního vzdělávání, škol, odborných a zkušených odborníků a k jejich užšímu spolupráci. Tím dojde k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit (neformálního vzdělávání) a k rozvinutí klíčových kompetencí dětí a mládeže. Dojde k předávání zkušeností a dovedností, které mohou organizace využít při své činnosti a nabídce svých aktivit, k rozvoji mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času.

Do projektu je zapojeno 7 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Celkem bude v průběhu realizace aktivit uskutečněno 179 rozvojových aktivit a bude podpořeno 245 pracovníků a dobrovolníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých organizací. Tito pracovníci se zúčastní dalšího vzdělávání/jednotlivých aktivit. Realizací projektu se díky podpoře ESF zvýší kvalita neformálního vzdělávání u 316 dětí, které navštěvují zapojené organizace.

Realizace projektu bude ukončena 30.6.2023.

Projektu je poskytována finanční podpora od EU.

Plakát A3 – povinná publicita

 

Průběžné informace o projektu – říjen 2021: Informování o průběhu projektu

Fotografie z akcí:

Projekt NNO Slavkovské bojiště v přírodě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *