MAS Slavkovské bojiště od 1.-30.4. 2019 bude přijímat žádosti na podporu jednorázových akcí obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných v roce 2019. MAS Slavkovské bojiště díky dotaci z Jihomoravského kraje podpoří částkou max. 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru, a na území MAS Slavkovské bojiště. Konkrétní podmínky výzvy jsou uvedeny níže. 

Text výzvy

Formulář žádosti

Hodnoticí kritéria

Příjem žádostí byl k 30.4.2019 uzavřen, bylo podáno celkem 12 žádostí. V úterý 14.5. jednala výběrová komise o finanční podpoře podaných projektů.

Pořadí projektů po věcném hodnocení.

Zápis z jednání rady spolku ze dne 30.5.2019 – schválení finanční podpory vybraným žadatelům.

Pro podpořené žadatele pro vyúčtování žádosti je potřeba předložit Finanční vyúčtování žádosti a Vyhodnocení akce – osnova, viz. vzory níže, přiložit fakturu označenou číslem projektu JMK057560/19/ORR. Na pozvánkách a jiných tiskovinách nezapomeňte na povinnou publicitu – logo kraje a MAS.

Finanční vyúčtování žádosti

Vyhodnocení akce – osnova

Pravidla pro publicitu JMK

Zasady pro použití znaku, vlajky a loga JMK

Logomanuál kraje

Loga JMK pro povinnou publicitu

Loga MAS Slavkovské bojiště – najdete zde loga MAS v různých formátech, dle zvolené varianty loga kraje používejte i variantu loga MAS (varianty – barevná, ve stupních šedé, obrys)

 

Malý LEADER, podpora jednorázových akcí v regionu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *