Dne 30.4.2019 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo podáno 25 žádostí ve třech Fichích:

Projekty v květnu prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, v kterém byl vyloučen jeden projekt. V současnosti probíhá věcné hodnocení projektů výběrovou komisí. Zápis z prvního jednání výběrové komise – zde.

 

Pořadové číslo Žadatel IČO Název projektu Sídlo žadatele Požadovaná dotace
Fiche 2 – Rozvoj zemědělských podniků 2 771 778,00 Kč
1 Bonagro, a.s. 49976524 Nákup technologie pro ošetřování vinohradu – vyvazovač letorostů, ožínací tunelová lišta Blažovice 242 500,00 Kč
2 Poloučková Kamila 46273271 Modernizace zemědělského podniku Bučovice 67 500,00 Kč
3 Pecharová Eliška 6920951 Zemědělská technika pro mladého začínajícího zemědělce Měnín 228 000,00 Kč
4 Musil Miloš 42312019 Nákup rozmetadla Měnín 130 000,00 Kč
5 Kubínek František 46917454 Navigační systém Jiříkovice 220 000,00 Kč
6 ELTO – BIO s.r.o. 05701261 Zemědělská technika pro ekofarmu Měnín 599 999,00 Kč
7 Šedivý Kamil 88020550 Vybavení farmy Křižanovice 111 855,00 Kč
8 Sedláček Jiří 03459993 Rozšíření strojového parku mladého zemědělce Viničné Šumice 72 000,00 Kč
9 EB Klas s.r.o. 49433024 Modernizace podniku Bučovice 175 000,00 Kč
10 Šedivá Markéta 02825511 Vybavení pro kozí farmu Křižanovice 476 524,00 Kč
11 Obdržálek Pavel 71004335 Nákup vleku Rašovice 400 000,00 Kč
12 Robeš Václav 70895627 Stájový dopravník Šaratice 48 400,00 Kč
Fiche 3 – Rozvoj zpracovatelských podniků 1 113 497,00 Kč
1 Bonagro, a.s 49976524 Nákup traktorového návěsu pro přípravu a převoz krmných směsí Blažovice 390 000,00 Kč
2 Pecharová Eliška 6920951 Sušárna bylin Žatčany Měnín 240 000,00 Kč
3 Kutáčková Petra 7370326 Zřízení faremní minimlékárny Mouřínov 113 497,00 Kč
4 Vykoukal Zdeněk 72044969 Technologie výroby Hostěrádky – Rešov 120 000,00 Kč
5 Veritas, spol. s.r.o. 25544799 Plachetkový filtr pro Vinařství Veritas Bošovice 250 000,00 Kč
Fiche 5 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 1 967 396,00 Kč
1 Vykoukal Zdeněk 72044969 Užitkový vůz Hostěrádky – Rešov 225 000,00 Kč
2 Vladík David 72330635 Pořízení dopravního prostředku za účelem provozování živnosti Bošovice 277 226,00 Kč
3 JM Demicarr s.r.o. 63489163 Univerzální nakladač AVANT – konec těžké ruční práce Slavkov u Brna 413 430,00 Kč
4 VERITAS spol. s.r.o. 25544799 Dodávkový automobil Bošovice 450 000,00 Kč
5 Spáčil Oldřich 18823530 Výměna dveří a oken dílny pro stolařskou výrobu Křenovice u Slavkova 85 500,00 Kč
6 Červinková Irena 7733518 Prodejna drobného občerstvení v Nížkovicích Heršpice 68 490,00 Kč
7 Hradil Dušan 73030848 Rozvoj podnikání – dopravních možností Slavkov u Brna 225 000,00 Kč
8 MIXCZ – POL s.r.o. 29354234 Strojní vybavení společnosti MIXCZ – POL s.r.o. Holubice 222 750,00 Kč
Celkem za Fiche 5 852 671,00 Kč
Přehled podaných žádostí do 5. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *