Harmonogram výzev pro IROP – CLLD
Registrační číslo strategie: CLLD_17_03_001 PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
Název MAS: MAS Slavkovské bojiště, z.s. SC 4.1 (kolové výzvy MAS)
Kraj: Jihomoravský
Číslo a název výzvy
ŘO IROP
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita Opatření/Podopatření Isg MAS Alokace výzvy Odhad
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok zahájení  příjmu žádostí o podporu Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu Celková alokace (CZK) Počet projektů Průměrná velikost projektu
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zlepšení infrastruktury pro  cestování veřejnou hromadnou dopravou Terminály a parkovací systémy 4.3.1 01/2020 01/2020 04/2020 1 578 940 1 1 578 940
53. Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP –  Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami Cyklostezky 4.4.1 01/2020 01/2020 03/2020 15 789 480 1 15 789 480
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy Mateřské školy 1.1.1 03/2020 03/2020 05/2020 6 631 580 1 6 631 580
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Zájmové vzdělávání Zájmové vzdělávání 1.1.3 03/2020 03/2020 05/2020 3 258 524,44 2 1 600 000
62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb Sociální služby 1.2.1/1.2.1a 03/2020 03/2020 04/2020 1 070 050 1 1 070 050
45. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Územní studie krajiny Územní studie 6.1.1 03/2020 03/2020 09/2020 1 578 950 1 1 578 950
53. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost v obcích Dopravní bezpečnost – chodníky, přechody, nástupiště, značení 4.5.1 03/2020 03/2020 04/2020 1 688 117,02 1 1 688 117,02
Plánovaný harmonogram výzev IROP na rok 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *