MAS Slavkovské bojiště otevřela od 5. dubna 2021 příjem žádostí v 8. výzvě MAS z Programu rozvoje venkovaVýzva pro podání žádostí bude otevřena do 31.5.2021. Školení pro žadatele bude v úterý 4.5. 2021 v 15:00 hodin v Hruškách u Slavkova. Žádat mohou zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, podnikatelé (FO a PO) v těchto opatřeních:

Seminář pro žadatele a příjemce – s ohledem na mimořádná vládní opatření týkající se SARS-CoV-2, prosíme případné potenciální žadatele, aby své projekty konzultovaly elektronickou popř. telefonickou formou. Seminář se po dobu trvání mimořádných opatření neuskuteční. Dotazy zasílejte na e-mail tomanova@slavkovskebojiste.cz 

Zde je ke stažení ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE z minulé výzvy.

Fiche2_Rozvoj zemědělských podniků

Fiche3_Rozvoj zpracovatelských podniků

Fiche5_Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky

Výzva se řídí podmínkami pro poskytování dotace na projekty z Programu rozvoje venkova a dalšími právními předpisy, které jsou přílohou výzvy.

 

Přílohy výzvy:

 1. Mapa území MAS Slavkovské bojiště
 2. Preferenční kritéria jednotlivých Fichí: pro správné zobrazení PDF u preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche, prosíme nejprve uložte dokument do počítače (kliknout pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolit Uložit odkaz jako… a následně tento dokument vyhledejte ve složce a otevřete z počítače)

3. Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE)

4. Interní postupy MAS pro PRV

5. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, ke stažení zde.

Povinné přílohy Žádosti o dotaci:

Seznam povinných příloh vychází z Pravidel pro žadatele schválených dne 8.10.2019. Jejich předložení je nutnou podmínkou pro přijetí Žádosti o dotaci. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.

Nepovinné přílohy MAS:

 1. Tiskový výstup z nahlížení do Katastru nemovitostí či jiný doklad, jímž žadatel prokáže vlastnictví nemovitosti
 2. Prohlášení o kategorii podniku
 3. Čestné prohlášení o zaměstnávání znevýhodněných osob

Metodiky a manuály:

 1. Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
 2. Žádost o přístup do Portálu farmáře (formulář v pdf.)
 3. Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře 
 4. Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF
 5. Příkladový manuál pro vyplnění prohlášení o zařazení podniku
 6. Metodika výpočtu finančního zdraví
 7. Podrobný postup pro doloženi příloh k Finančnímu zdraví
 8. Zjednodušený postup pro doloženi příloh k Finančnímu zdraví
 9. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, ke stažení zde.
 10. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci a příloh výběrovým zadávacím řízením přes Portál farmáře
 11. Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 
 12. Příručka pro publicitu PRV 2014 -2020
8. výzva MAS z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *