MAS Slavkovské bojiště získala podporu z Ministerstva životního prostředí na vytvoření Klimatického plánu. Na příkladu sedmi obcí z území (Blažovice, Hrušky, Kobylnice, Moutnice, Vážany nad Litavou, Pozořice, Mokrá – Horákov) budou demonstrovány možnosti úspory energií na obecním majetku. Klimatický plán bude vytvářen ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity.

Výše jmenované obce přistoupili k Paktu starostů a primátorů, kterým se zavázali ke společnému snižování emisí CO2 (a případně dalších skleníkových plynů) alespoň o 40 % do roku 2030, a to zejména zvyšováním energetické účinnosti
a širším využíváním obnovitelných zdrojů energie.

K 28.2.2023 byla ukončena druhá fáze prací na Klimatickém plánu pro 7 obcí zapojených do projektu. Pro každou obec byla zatím analytická část dokumentu:

  • Popis a analýza stávajícího stavu řešeného území (skladba území a krajiny – lesy, orná půda, zastavěné území; problematika dopravy – intenzita, elektromobilita; energetická náročnost a zdroje znečištění – průmysl, domácnosti a podnikání, veřejný sektor),
  • SWOT analýza
  • Sestavení výchozí emisní bilance a hodnocení rizik a zranitelnosti.

Den pro klima v Pozořicích

Klimatický plán

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *