MAS Slavkovské bojiště získala podporu z Ministerstva životního prostředí na vytvoření Klimatického plánu. Na příkladu sedmi obcí z území (Blažovice, Hrušky, Kobylnice, Moutnice, Vážany nad Litavou, Pozořice, Mokrá – Horákov) budou demonstrovány možnosti úspory energií na obecním majetku. Klimatický plán bude vytvářen ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity.

Výše jmenované obce přistoupili k Paktu starostů a primátorů, kterým se zavázali ke společnému snižování emisí CO2 (a případně dalších skleníkových plynů) alespoň o 40 % do roku 2030, a to zejména zvyšováním energetické účinnosti
a širším využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Klimatický plán

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.