Projekt naplňuje akční plán OPZ+ na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná se o první ze dvou následných projektů, jimiž se OPZ+ bude realizovat. V rámci projektu budou realizovány klíčové aktivity Parta HIC a Létající vnučka v rámci posílení zaměstnanosti a komunitního života na území MAS Slavkovské bojiště.

Cíle projektu podle jednotlivých klíčových aktivit

Klíčová aktivita označená jako „Parta HIC“ realizuje sdílenou pracovní četu zaměstnávající osoby z CS. Pod mentoringem a vedením peer pracovníka bude pro obce v území bezplatně zajišťovat nekvalifikované práce s využitím strojů a nářadí obcí. Členové čety budou vhodně voleni pro každý pracovní úkol, a to jak vzhledem k jejich schopnostem, tak k jejich lokalitě pobytu. Jasně definovaná pravidla – docházka, přiměřená abstinence, spolehlivost, pracovní morálka spolu s motivací možnosti stát se peer pracovníkem. Členům čety bude pravidelně zajišťována psychosociální podpora a kariérní poradenství. Úkoly pracovní čety bude koordinovat v rámci obcí po domluvě s peer pracovníkem hlavní koordinátor. Aktivita bude probíhat po celou dobu 1. projektu MAS tj. 36 měsíců.

Klíčová aktivita institutu „Létající vnučky“ (LV) obsluhující celé území v závislosti na identifikovaných členech CS. Pracovní náplň LV je aktivizace a koordinace komunit aktérů CS. Aktivní vyhledávání dobrovolníků, aktérů sousedské výpomoci. Organizování komunitních setkávání, meziobecní komunitní práce. Komunitní pracovník poskytuje a předává informace o možnostech sociální péče v území. Koordinátor zajišťuje komunikaci obcí s LV, poskytuje koordinaci psychosociálního pracovníka ke konzultacím s vytipovanými subjekty z CS. Vzhledem k efektivnímu navázání na NZÚ Light bude LV realizovat tyto aktivity zároveň. Aktivita bude probíhat po celou dobu 1. projektu MAS tj. 36 měsíců.

Výsledky projektu

V případě LV začlenění vyloučených z CS do aktivního života komunit, zkvalitnění domácího prostředí jednotlivců, po ukončení projektu převzetí Létající vnučky do správy DSO / mikroregionů, rozšíření projektu tak, aby služba lépe penetrovala území, podpořila více pracovníků z CS se sociálním znevýhodněním.

V případě Party HIC díky pravidelnému režimu a předem jasně daným pravidlům dojde k posílení pracovních návyků CS. V rámci aktivity CS dojde k motivaci ke zvyšování vlastní kvalifikace a rozvoje vazeb v rámci komunity. Psychosociální podpora CS povede k snazšímu a trvalejšímu začlenění na trh práce. Dojde k posílení komunity a prevenci před patologickými jevy v ní.


Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora EU. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: Posílení zaměstnanosti a komunitního života na území MAS Slavkovské bojiště
Reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0001007
Realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Výše dotace: 9 926 100,00 Kč

OPZ+ Slavkovské bojiště

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *