Do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 14 žádostí do jediné Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti neprošla jedna žádost, do věcného hodnocení postoupilo tedy celkem 13 žádostí. Všechny splnily kritéria věcného hodnocení a byly výběrovou komisí doporučeny k realizaci.

Pořadí projektů určil počet získaných bodů ve věcném hodnocení a požadovaná částka dotace. Celková alokace činila 920 489,- Kč, požadovaná alokace projektů, které prošly věcným hodnocením je 1 033 409,- Kč. Dle Interních postupů MAS je možné alokaci navýšit na tzv. hraniční projekt výzvy (projekt, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale není dostatečná alokace) a podpořit jej v plné výši. Tedy všechny projekty, které prošly věcným hodnocením mohou být podpořeny. O finanční podpoře nakonec místo rady spolku rozhodla valná hromada svým hlasováním per rollam.

Přehled schválených žádostí podaných do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *