Dotaz: K přihlášce dítěte do podporovaných zařízení (dětských skupin, školních klubů a příměstských táborů) dokládají oba rodiče vazbu na trh práce nebo stačí jeden? Často bývá matka na mateřské dovolené s mladším dítětem doma a starší dítě umístí do dětské skupiny.

Odpověď: Potvrzení s vazbou na trh práce musí být předloženo u obou rodičů, bude kontrolováno při kontrolách na místě. Pokud je jeden z rodičů na rodičovské dovolené, předpokládá se, že se může postarat sám v době školního volna o druhého sourozence. Pokud je jeden z rodičů na OSVČ, dokládá se výpis od Státní správy soc. zabezpečení.

 

Dotaz: Jak je to s vykazováním indikátoru 60000 Počet účastníků, když rodiče nechají dítě dva týdny na táboře? Počítáme je 2x nebo 1x?

Odpověď:  5×8 je 40, a tím naplníte nadbagatelní podporu tj. 40 a více hodin podpory a osoba se započítá do indikátoru 60000. Pokud bude tato osoba podpořena ve více turnusech táborů, vykáže se však pouze jednou (po dosažení 40 hodin) a další podpora se jí načítá dál. Pozor tedy u nastavování hodnoty 60000 na projektech. Musí se počítat s tím, že totožné děti se budou po dobu projektu stále na jednotlivých táborech opakovat, ale započítají se pouze jednou – po dosažení 40 hodin podpory.

 

Dotaz: Jak lze kombinovat podporované aktivity v rámci projektu?

Odpověď: Dětskou skupinu lze kombinovat se vzděláváním pečujících osob pro potřeby dětské skupiny. Pokud by byl projekt pouze kombinace přím. táborů se vzděláváním pečujících osob, tak by to nešlo. Dětskou skupinu nelze kombinovat s příměstskými tábory, protože dětská skupina by měla sloužit rodičům i v době školních prázdnin. Příměstské tábory fungují v rámci regulérních školních prázdnin. Nicméně, pokud by v rámci jednoho projektu byla aktivita DS a aktivita tábory pro odlišnou CS (tedy na tábory by nejely děti z DS), problém by to být neměl. V projektu se pak aktivity oddělí v rámci popisu aktivit a také se musí jasně oddělit v rámci rozpočtu.

 

Dotaz: Lze vybírat od rodičů finanční příspěvek? V případě dětské skupiny nelze vybírat od rodičů žádný příspěvek kromě stravného a cestovného, každý další příjem je krácen ze výše dotace. Žadatel, který uvažuje o vzniku dětské skupiny má obavy z udržení dětské skupiny po skončení projektu, pokud si nyní rodiče zvyknou, že je to zadarmo.

OdpověďPokud bude žadatelem NNO a DS bude vybírat od rodičů školné, jedná se o tzv. jiné příjmy projektu, o které se pak poníží dotace, nicméně by nemělo vadit, odkud poměrná část rozpočtu DS přijde (OPZ nebo rodiče), pokud bude projekt dostatečně finančně zabezpečen – objem financí na chod DS bude stále stejný a v tomto případě si alespoň rodiče zvyknou na spolufinancování, jak píšete. Pokud bude žadatelem obchodní korporace popř. OSVČ, o jiné příjmy projektů se bude snižovat dotace v případě, že tyto jiné příjmy přesáhnou výši povinného spolufinancování žadatele – tedy u obchodních korporací a OSVČ 15%.

Dotaz: Je třeba třeba mít nějaké pedagogické vzdělávání u pečujících osob?

Odpověď: Ne. U příměstských táborů a školních klubů není požadováno minimum a ani vzdělávání není v rámci projektu způsobilým výdajem. U dětských skupin pak vyplývají požadavky ze zákona, na základě toho je možné se v rámci projektu dovzdělat a jedná se o způsobilý výdaj v rámci projektu. 

Více zodpovězených dotazů lze najít zde: Diskuzní fórum ESF

Dotazy k výzvě Prorodinná opatření z operačního programu Zaměstnanost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *