MAS Slavkovské bojiště vyhlašuje 26.1. 2018  1. výzvu z Programu rozvoje venkova. Žádat mohou zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, podnikatelé (FO a PO) v těchto patřeních:

Fiche2_PRV1_Rozvoj zemědělských podniků

Fiche3_PRV2_Rozvoj zpracovatelských podniků

Fiche5_PRV4_Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky

Příjem žádostí o dotaci bude otevřen od 26.1. od 8:00 hodin do 23.2.2018 do 12:00 hodin. V průběhu přípravy je možné využít bezplatných konzultací, které poskytuje manažerka výzvy – Mgr. Hana Tomanová 604 318 732, tomanova@slavkovskebojiste.cz).

Připraven je seminář pro žadatele ve čtvrtek 1.2.2018 v 15.30 hodin v prostorách hasičské zbrojnice v Hruškách u Slavkova. Program semináře naleznete v pozvánce.

Výzva se řídí podmínkami pro poskytování dotace na projekty z Programu rozvoje venkova a dalšími právními předpisy, které jsou přílohou výzvy.

Přílohy výzvy:

 1. Mapa území MAS Slavkovské bojiště
 2. Preferenční kritéria jednotlivých Fichí: pro správné zobrazení PDF u preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche, prosíme nejprve uložte dokument do počítače (kliknout pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolit Uložit odkaz jako… a následně tento dokument vyhledejte ve složce a otevřete z počítače)

3. Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE)

4. Interní postupy MAS Slavkovské bojiště pro PRV

5. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, ke stažení zde.

Povinné přílohy Žádosti o dotaci:

Seznam povinných příloh vychází z Pravidel pro žadatele schválených dne 9.12.2017. Jejich předložení je nutnou podmínkou pro přijetí Žádosti o dotaci. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.

Nepovinné přílohy MAS:

 1. Tiskový výstup z nahlížení do Katastru nemovitostí či jiný doklad, jímž žadatel prokáže vlastnictví nemovitosti
 2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniku malých či středních podniku
 3. Čestné prohlášení o zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin

Metodiky a manuály:

 1. Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
 2. Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře 
 3. Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF
 4. Příkladový manuál na vyplnění přílohy prohlášení o zařazení podniku
 5. Formulář pro posouzeni finančního zdraví žadatele
 6. Metodika výpočtu finančního zdraví
 7. Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře
 8. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, ke stažení zde.
 9. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci a příloh výběrovým zadávacím řízením přes Portál farmáře
 10. Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 
 11. Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE PRV – 1. 2. 2018 Hrušky u Slavkova

1. výzva z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *