Dne 11. 9. 2018 se sešel rozhodovací orgán MAS – Rada MAS, který podané projekty v rámci tří výzev z OPZ doporučil k financování. Jednalo se o celkem 6 projektů z ukončených výzev Podpora zaměstnanosti, Rozvoj sociálních služeb a Prorodinná opatření (II.). V současné době jsou již projekty předány OPZ k Závěrečnému ověření způsobilosti.

Výzva č. 2 – Podpora zaměstnanosti

Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele Bodové hodnocení Celkové způsobilé výdaje z toho křížové financování Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNIK/NE)
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010146 Vinařství Kříž – Vytvoření nového pracovního místa – asistent/ka vinařské výroby, prodeje a administrativy Růžena Křížová Podnikající fyzická osoba tuzemská 76,25 1 000 000,00 Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou

 

Výzva č. 3 – Rozvoj sociálních služeb

Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele Bodové hodnocení Celkové způsobilé výdaje z toho křížové financování Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNIK/NE)
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010141 PIAFA-sociální služby Slavkovsko PIAFA Vyškov, z.ú. ústav 95 1 526 625,00 Žádost o podporu doporučena k financování

 

Výzva č. 4 – Prorodinná opatření  (II.)

Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele Bodové hodnocení Celkové způsobilé výdaje z toho křížové financování Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNIK/NE)
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009975 Podpora zajištění péče o děti prostřednictvím Monty klubu Monty klub, z.s. Spolek 86,25 1 773 750,00 Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010138 Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ Němčany Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 91,25 813 640,00 Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010140 Příměstský tábor s Němčánkem Němčánek, z.s. Spolek 90 447 462,50 Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010142 Příměstské tábory pro DDM Bučovice Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 88,75 688 031,25 Žádost o podporu doporučena k financování
Ukončení hodnocení a výběru projektů ve třech výzvách z Operačního programu Zaměstnanost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *