Ve čtvrtek 27.6. jednala rada MAS Slavkovské bojiště o výběru projektů podaných do 5. výzvy z PRV. Podáno bylo 25 projektů, jeden projekt (Eliška Pecharová – Zemědělská technika pro mladého začínajícího zemědělce) byl vyřazen v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Z celkem 24 hodnocených projektů výběrovou komisí bylo k realizaci doporučeno 24 projektů. Ve Fichi č. 2 byla na vlastní žádost stažena Žádost o dotaci Kamila Šedivého. U Žádosti o dotaci Markéty Šedivé byly zjištěny při formálním hodnocení zjištěny nezpůsobilé výdaje – došlo k ponížení celkové požadované částky o 26 404,- Kč. Alokace stačí pouze na 6 projektů, pořadí určil počet získaných bodů ve věcném hodnocení a požadované částka dotace. Na další čtyři projekty nezbyly finanční prostředky a byly zařazeny do náhradních projektů.

Zápis z rady spolku

Zápis z výběrové komise

Pořadové číslo Žadatel IČO Název projektu Sídlo žadatele Požadovaná dotace Alokace Získané body
Fiche 2 – Rozvoj zemědělských podniků 4 048 138,00 Kč 1 683 534,00 Kč
1 ELTO – BIO s.r.o. 05701261 Zemědělská technika pro ekofarmu Měnín 599 999,00 Kč 90
2 Poloučková Kamila 46273271 Modernizace zemědělského podniku Bučovice 67 500,00 Kč 75
3 Musil Miloš 42312019 Nákup rozmetadla Měnín 130 000,00 Kč 75
4 EB Klas s.r.o. 49433024 Modernizace podniku Bučovice 175 000,00 Kč 75
5 Kubínek František 46917454 Navigační systém Jiříkovice 220 000,00 Kč 75
6 Šedivá Markéta 02825511 Vybavení pro kozí farmu Křižanovice 450 120,00 Kč 75
Náhradní projekty       1 642 619,00 Kč 1 683 534,00 Kč    
7 Robeš Václav 70895627 Stájový dopravník Šaratice 48 400,00 Kč   70  
8 Sedláček Jiří 03459993 Rozšíření strojového parku mladého zemědělce Viničné Šumice 72 000,00 Kč   70  
9 Obdržálek Pavel 71004335 Nákup vleku Rašovice 400 000,00 Kč   70  
10 Bonagro, a.s. 49976524 Nákup technologie pro ošetřování vinohradu – vyvazovač letorostů, ožínací tunelová lišta Blažovice 242 500,00 Kč   55  
Fiche 3 – Rozvoj zpracovatelských podniků 1 113 497,00 Kč 1 381 970,00 Kč
1 Kutáčková Petra 7370326 Zřízení faremní minimlékárny Mouřínov 113 497,00 Kč 85
2 Veritas, spol. s.r.o. 25544799 Plachetkový filtr pro Vinařství Veritas Bošovice 250 000,00 Kč 80
3 Vykoukal Zdeněk 72044969 Technologie výroby Hostěrádky – Rešov 120 000,00 Kč 75
4 Pecharová Eliška 6920951 Sušárna bylin Žatčany Měnín 240 000,00 Kč 70
5 Bonagro, a.s 49976524 Nákup traktorového návěsu pro přípravu a převoz krmných směsí Blažovice 390 000,00 Kč 50
Fiche 5 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 1 967 396,00 Kč 5 893 940,00 Kč
1 Červinková Irena 7733518 Prodejna drobného občerstvení v Nížkovicích Heršpice 68 490,00 Kč 100
2 MIXCZ – POL s.r.o. 29354234 Strojní vybavení společnosti MIXCZ – POL s.r.o. Holubice 222 750,00 Kč 95
3 Vykoukal Zdeněk 72044969 Užitkový vůz Hostěrádky – Rešov 225 000,00 Kč 80
4 Spáčil Oldřich 18823530 Výměna dveří a oken dílny pro stolařskou výrobu Křenovice u Slavkova 85 500,00 Kč 70
5 Hradil Dušan 73030848 Rozvoj podnikání – dopravních možností Slavkov u Brna 225 000,00 Kč 65
6 Vladík David 72330635 Pořízení dopravního prostředku za účelem provozování živnosti Bošovice 277 226,00 Kč 60
7 VERITAS spol. s.r.o. 25544799 Dodávkový automobil Bošovice 450 000,00 Kč 60
8 JM Demicarr s.r.o. 63489163 Univerzální nakladač AVANT – konec těžké ruční práce Slavkov u Brna 413 430,00 Kč 50
Celkem za Fiche 7 129 031,00 Kč

 

Výsledky hodnocení žádostí podaných v 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *