INFORMACE – PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Dne 2. 9. 2019 Region Bílé Karpaty jako správce – vedoucí partner Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020 ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem Žilinským samosprávným krajem vyhlašuje Výzvu č. 4/FMP/6c/I, N na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek, specifický cíl 2.1 „Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“. Termín uzávěrky přijímání žádostí je 4. 11. 2019. Více informací o vyhlášené Výzvě naleznete na:
http://www.regionbilekarpaty.cz/4vyzva.

K vyhlášené Výzvě se uskuteční i několik seminářů pro žadatele – více viz:
http://www.regionbilekarpaty.cz/seminare-pro-zadatele-a-kon….

Možnost projektů v rámci Přeshraniční spolupráce se Slovenskem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *