Od půlky dubna se každé úterý na Radnici ve Slavkově u Brna schází podnikaví občané z města a okolních obcí. Nejen ti, kteří jsou na začátku své podnikatelské cesty, podnikání je láká a v hlavě se jim rodí nápady na vlastní projekt, ale i ti pokročilí, kteří potřebují najít efektivnější cestu pro své podnikání a získat nový vítr do plachet. Účastníci bezplatného kurzu dostávají užitečné know-how k tomu, aby úspěšně a bezpečně našli a zrealizovali svůj nápad a odbourali obavy, které podnikání leckdy provází.

Kurz podnikavosti organizuje a financuje MAS Slavkovské bojiště a DSO Ždánický les a Politaví ve spolupráci s projektem Podnikni to! Pět setkání po dvou hodinách je nabité informacemi a ryze praktickými úkoly, které vychází z promyšleného systému postupných kroků. Cílem je předat účastníkům znalosti potřebné k tomu, aby nápad v hlavě úspěšně a bez zbytečného rizika získal reálné rozměry. Všestranně využitelné informace ocení každý, koho vlastní podnikání láká i zkušení podnikatelé při zavádění nových projektů. 

Jedna z minulých absolventek kurzu Podnikni to! Slávka shrnuje: Účast v kurzu mě posunula dál především v tom, že jsem se nenechala dále limitovat vlastními obavami z neúspěchu a nebála jsem se více vyjít s kůží na trh. Bylo to právě podhodnocení toho, co dělám a nedostatek sebedůvěry, které hodnotím jako největší chyby své dosavadní cesty. V kurzu jsem se také utvrdila v tom, že je nutné posouvat se dopředu postupnými kroky. Cíl je sice nutné mít neustále na paměti, ale přeskočit proces, který k němu vede prostě nelze. 

Na projektu Podnikni to! je zcela unikátní právě zapojení lokálního úspěšného podnikatele jako lektora kurzu. Kromě toho, že má k regionu blízký vztah a zná jeho specifika, oživuje předávanou metodiku svou osobní zkušeností, vlastními úspěchy i neúspěchy při budování projektů, pochybami i obavami, které se na jeho cestě objevily. Pro účastníky je autentická zkušenost lektora velmi cenná, je hnacím motorem a motivací to nevzdat. 

Ve Slavkově u Brna se jako lektor kurzu zapojil Ing. Libor Musil, který je jednou z nejvýznamnějších podnikatelských osobností v ČR. Je zakladatelem rodinné firmy LIKO-S, která byla společností Delloite oceněná jako nejlépe řízená firma v Česku.

Další z minulých absolventů kurzu Matěj dodává: Jsem rád, že jsem se aktivně věnoval zdokonalování svého nápadu. Klíčové pro mě bylo plánování akčních kroků, díky kterým jsem podnikání přesně nasměroval. Přestalo být pro mě něčím nereálným a vzdáleným a stalo se mi životní cestou, po které by chtěl jít. 

MAS Slavkovské bojiště a město Slavkov u Brna touto nabídkou jasně deklarují svým občanům zájem o rozvoj regionu a růst jeho podnikatelského potenciálu. Podporují tak nejen stávající podnikatele, ale i ty, kteří dosud o startu vlastního podnikání pouze snili. 

Podnikni to! ve Slavkově učí, jak nastartovat vlastní projekt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *