Operační program Operační program Zaměstnanost
Opatření SCLLD OPZ 4 Prorodinná opatření
Oprávnění žadatelé Nestátní neziskové organizace – spolkyspolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Oprávněnými žadateli mohou být pouze stávající příjemci podpory z předchozí výzvy MAS, kteří využívají podporu na zajištění provozu dětské skupiny.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 30.06.2020 8:00
Ukončení příjmu žádostí o podporu 31.07.2020 12:00
Alokace výzvy 600 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů 600 000 Kč
Výše dotace 100%
Zaměření výzvy Jedinou podporovanou aktivitou je zajištění provozu stávající, ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.
Podpora je určena:
a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění se může transformovat na subjekt, který je oprávněn provozovat dětskou skupinu ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a podat žádost o podporu.

Doporučení k podporované aktivitě Podpora prorodinných opatření:
Doporučujeme uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu !

– více viz Text výzvy – Věcné zaměření

Dokumenty Výzvy Text výzvy MAS – Podpora provozu dětských skupin FINAL

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení FINAL

Příloha č. 2 Stanovy spolku MAS_SB

Příloha č. 3 Jednací řády

Příloha č.4_Etický kodex

Další dokumenty OPZ  Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zdePravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny a mzdy platy

Podklady ze školení Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 9.7.2020 v 10:00 v kanceláři MAS. Jedinou podporovanou aktivitou je zajištění provozu stávající, ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny.

Pozvánka na školení pro žadatele – dětské skupiny

Prezentace-pro-žadatele-ze-školení-MPSV

Prezenční listiny a zápisy z fáze hodnocení, výběru a schvalování projektů Expertní posudek

Kontrolní list hodnocení Monty

Zápis z VK

Zápis z Rady

Hodnocení projektů ve fázi věcného hodnocení

 

Výzva č. 8 z OPZ Podpora provozu dětských skupin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *