SWOT analýza

SWOT analýzu z MAP I projednali a aktualizovali členové pracovních skupin MAP Bučovice a následně členové ŘV MAP Bučovice. Aktualizovanou analýzu včetně doplňujícího komentáře předkládáme veřejnosti k vyjádření. Připomínky je možno zaslat do 28. 2. 2023 na emailovou adresu map@slavkovskebojiste.cz.

SWOT Analýza

VIZE

VIZI projektu z MAP I projednali a aktualizovali členové pracovních skupin MAP Bučovice přičemž stanovili dvě varianty. Členové ŘV MAP Bučovice následně vybrali a aktualizovali jednu výslednou variantu. Aktualizovanou vizi předkládáme veřejnosti k vyjádření. Připomínky je možno zaslat do 28. 2. 2023 na emailovou adresu map@slavkovskebojiste.cz.

Znění vize: Škola funguje jako vzdělávací centrum komunity, které umožňuje zapojení místních organizací. Je personálně i materiálně vybavena pro vzdělávání ke všestrannému rozvoji dětí a žáků. Vede je k tomu, aby se stali platnými členy společnosti.“

PRIORITY

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. v období MAP I byly stanoveny hlavní priority směřování projektu. Priority MAP Bučovice z období MAP I aktualizoval Realizační tým, členové všech pracovních skupin a následně i ŘV MAP Bučovice. Připomínky je možno zaslat do 28. 2. 2023 na emailovou adresu map@slavkovskebojiste.cz.

Priority:

  1. Kvalitní zázemí pro všechny děti a žáky – materiální a finanční zabezpečení pro výuku všech dětí a žáků, včetně praktické výuky.
  2. Kvalitní pedagogičtí pracovníci – metodická podpora pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe, finanční zabezpečení, zvyšování společenské prestiže profese, propojování pedagogických pracovníků a odborníků, zajištění speciálních pedagogů, školních psychologů, mentorů; setkávání oborově blízkých pedagogických pracovníků.
  3. Snížení administrativní zátěže, dostatečný prostor pro vzdělávací činnost pedagogických pracovníků.
  4. Všestranný rozvoj dětí a žáků včetně podpory zdravého pohybu dětí a žáků ve výuce.
Konzultační proces v rámci projektu MAP Bučovice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *