Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu
Realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2023

MAS Slavkovské bojiště bude provádět animace školských zařízení především formou metodické pomoci a konzultační činnosti mateřským a základním školám. Pomoc bude určena školám, které chtějí žádat o finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Veškeré podpůrné činnosti bude MAS Slavkovské bojiště školám ve svém území poskytovat zdarma.