5. výzva MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

MAS Slavkovské bojiště v pondělí 17.12.2018 vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude otevřen od 18.12. 2018 do 30.4.2019, výzva je určena pro zemědělské a nezemědělské podnikatele v 5 opatřeních. Více zde: http://slavkovskebojiste.cz/2018/12/10/4-vyzva-mas-z-programu-rozvoje-venkova/ Školení pro žadatele se uskuteční 15.1.2019

Výzva č. 5 z OPZ Podpora sociálního podnikání

  Operační program Operační program Zaměstnanost Opatření SCLLD OPZ 5 Podpora sociálního podnikání Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení,