MAS Slavkovské bojiště hledá posilu do svého týmu

Kancelář MAS Slavkovské bojiště hledá pracovníka na poloviční úvazek na dobu určitou. Náplní práce bude aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště. Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat mailem na adresu tomanova@slavkovskebojiste.cz nejpozději do 15.2.2020, přílohou životopis ve

Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD

Projekt MAS Slavkovské bojiště, v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS byl zaměřen na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje