10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích II.

10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy ALOKACE 10 600 841,61 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT

Výzva č. 7 z OPZ Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti (I.)

Operační program Operační program Zaměstnanost Opatření SCLLD OPZ 2 Preventivní činnost Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a

1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření OPERAČNÍ PROGRAM Operační program Životní prostředí ZAMĚŘENÍ Realizace ÚSES a protierozních opatření ALOKACE 10 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 100 000 Kč