Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště v počáteční fázi realizace SCLLD v letech 2015 až do první poloviny roku 2017.

Výběrové řízení na dodavatele divadelního vybavení

MAS Za humnama vyhlašuje výzvu na dodavatele divadelního vybavení ochotnických divadel z partnerského projektu „S divadly poznáváme naše regiony“ 5-cestne-prohlaseni 6-zadavaci-dokumentace 7-kryci-list 8-rozpoatet 9-vyzva-vybaveni Jedná se o zakázku, která je zadávána podle bodu 11 „Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace“ Obecné části