MAP IV ORP Bučovice

Registrační číslo: MAP IV ORP Bučovice CZ.02.02.XX/00/23_017/0008432

Období realizace: 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025.

Cílem projektu je v souladu s vyhlášenou výzvou OP JAK „Akční plánování v území – MAP“ zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

Projekt navazuje na realizovaný MAP III, kdy byla zahájena uzší spolupráce škol, jejich zřizovatelů, odborné i laické veřejnosti, volnočasových organizací a dalších relevantních aktérů v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

Území působnosti: ORP Bučovice, tj.

  • 5 obcí MAS Slavkovské bojiště: Bučovice, Křižanovice, Kojátky, Mouřínov, Rašovice.
  • 15 obcí MAS Vyškovsko: Bohaté Málkovice, Brankovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kožušice, Letonice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice.