10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích II.

10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy ALOKACE 10 600 841,61 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT