Projekt Posílení kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit chod MAS Slavkovské bojiště v počáteční fázi realizace SCLLD v letech 2015 až do první poloviny roku 2017.

Výzva č. 2 z OPZ Podpora zaměstnanosti

  Operační program Operační program Zaměstnanost Opatření SCLLD OPZ 2 Podpora zaměstnanosti Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ,

Výzva č. 4 z OPZ Prorodinná opatření II.

  Operační program Operační program Zaměstnanost Opatření SCLLD OPZ 4 Prorodinná opatření Oprávnění žadatelé Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ,

1. výzva z Programu rozvoje venkova

MAS Slavkovské bojiště vyhlašuje 26.1. 2018  1. výzvu z Programu rozvoje venkova. Žádat mohou zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, podnikatelé (FO a PO) v těchto patřeních: Fiche2_PRV1_Rozvoj zemědělských podniků Fiche3_PRV2_Rozvoj zpracovatelských podniků Fiche5_PRV4_Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky Příjem žádostí o dotaci bude otevřen