1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

1. Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření OPERAČNÍ PROGRAM Operační program Životní prostředí ZAMĚŘENÍ Realizace ÚSES a protierozních opatření ALOKACE 10 000 000 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 100 000 Kč

5. výzva MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

MAS Slavkovské bojiště v pondělí 17.12.2018 vyhlásila 5. výzvu z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude otevřen od 18.12. 2018 do 30.4.2019, výzva je určena pro zemědělské a nezemědělské podnikatele v 5 opatřeních. Více zde: http://slavkovskebojiste.cz/2018/12/10/4-vyzva-mas-z-programu-rozvoje-venkova/ Školení pro žadatele se uskuteční 15.1.2019