Přehled schválených žádostí podaných do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Přehled schválených žádostí podaných do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

Do 10. výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 14 žádostí do jediné Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti neprošla jedna žádost, do věcného hodnocení postoupilo

Přijaté projektové záměry do 1.výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání

Pořadí Čas a datum přijetí do datové schránky MAS Žadatel Název projektového záměru Celkové způsobilé výdaje 1. 20.6.2023 21:52 Městys Pozořice MŠ Pozořice Dělnický dům – navýšení kapacity 6 666 665 Kč 2. 1.8.2023 13:02 Obec Velešovice Nástavba mateřské školy

Konzultační proces

Pokračujeme v konzultačním procesu MAP Bučovice, který jsme nastartovali už dříve https://slavkovskebojiste.cz/2023/01/31/konzultacni-proces-v-ramci-projektu-map-bucovice/ Cíle MAP Bučovice schválili členové všech pracovních skupin MAP Bučovice (24.5.2023) a ŘV MAP Bučovice (14.6.2023). Nyní je předpokládáme veřejnosti k vyjádření. Své připomínky nám můžete zaslat na