14. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích III.

14. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Dopravní bezpečnost v obcích III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Bezpečnost dopravy ALOKACE 2 115  193,86 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 200 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA

13. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Mateřské školy III.

13. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – Mateřské školy III. OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program ZAMĚŘENÍ Infrastruktura předškolního vzdělávání ALOKACE  6 631 578,95 Kč MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 500 000 Kč MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT

Přehled podaných žádostí do výzvy č. 6 Podpora sociálního podnikání (II.)

Dne 16.8.2019 byl uzavřen příjem žádostí do opatření z Operačního programu Zaměstnanost na podporu sociálního podnikání. Byly podány dva projekty: Zaměstnanecké družstvo ÚSILÍ – Šetrné zpracovávání ovoce ze Slavkovského bojiště, celkové způsobilé výdaje 1 840 525 Kč DEKAMA, o.p.s. –

Výsledky hodnocení žádostí podaných v 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova

Ve čtvrtek 27.6. jednala rada MAS Slavkovské bojiště o výběru projektů podaných do 5. výzvy z PRV. Podáno bylo 25 projektů, jeden projekt (Eliška Pecharová – Zemědělská technika pro mladého začínajícího zemědělce) byl vyřazen v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Z celkem