Milion stromů pro Jihomoravský kraj

MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“. Jednou z aktivit projektu je aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě. MAS Slavkovské bojiště v březnu oslovila